Rybaření v Maďarsku

Tyto stránky nemají za cíl ohromit ale informovat a proto budeme rádi za každou připomínku.

Statistika návštěv

Revíry

Jezero Merenye

Brno - Merenye cca 497 km   trasa

http://merenye.carp.hu

Popis
 

Jezero leží na jih od Balatonu asi 11 km od obce Szigetvár.

Koncem roku 1963 bylo vybudováno toto jezero o rozloze 129 ha jako vodní zdroj pro zavlažování a chov ryb. V roce 1993 bylo jezero zprivatizováno a od této doby je využíváno výlučně pro sportovní rybolov. Rybí obsádku tvoří zejména kapr, amur, candát a sumec.
V roce 2003 byla provedena rekonstrukce jezera, od této doby se pro Evropu otevřelo jako známa lokalita pro lov na boilies metodou chyť a pusť.

Poloha a okolí jezera umožňují kulturní pobyt všem návštěvníkům, ve vesnici je možnost ubytování a v okolí jezera jsme zajistili možnost stanování a vaření. Je umožněno používat vlastní loď a je připravena možnost teplé sprchy.

U jezera je vybudováno 18 očíslovaných míst pro lovení na boilies, která pokrývají 80% plochy celého jezera. Tato místa poskytují pohodlné lovení pro 2-3 rybáře a jsou zcela separována od ostatních denních lovících!

Na boilies místa platí rezervační systém!
 

Ceny

povolenka pro denní lov

1.700 Ft.
povolenka pro noční lov 1.700 Ft.
povolenka pro lov na boilies 3.500 Ft.
pronájem lodě na 24 hodin 1.000 Ft
sprcha    300 Ft.
nabití baterie    200 Ft.


Pravidla

všeobecná

  1. Denní lov trvá od východu slunce do jeho západu.
  2. Noční lov trvá od západu slunce do jeho východu. Při nočním lovu je osvětlení lovícího místa povinné!
  3. Lovit lze dvěma pruty, každý s max. 2 háčky.
  4. Z ryb, které mají nejmenší délku si lovící může ponechat max. 3 ks z toho 1 ks dravce, z ostatních druhů 3 kg.
  5. Na ušlechtilé ryby se vztahuje nejmenší lovná míra a maximální váha!
            o kapr min. 30 cm max. 7kg /ks
            o amur min. 40 cm max. 8kg /ks
            o candát min. 30 cm max. --kg /ks
            o štika min. 40 cm max. --kg /ks
            o sumec nemá mírové ani váhové omezení!
            Lovící při ulovení ryby nad max. váhovou hranici je povinen tuto šetrně vrátit do vody!
  6. Lovící je povinen úlovek ihned po ulovení zapsat do přehledu o úlovcích a tento přehled po ukončení lovu je povinen odevzdat!
  7. Ulovenou rybu vyměnit za jinou nebo ji pustit s nadějí v ulovení větší je zakázáno!
  8. Při vláčení z lodě je povoleno lovit jenom dravé ryby!
  9. Pro použití echolotu je nutné ústní povolení nájemce vody!
10. Lovit na boilies, pelety… mohou jen ti, kteří se řídí heslem chyť a pusť!
11. Při lovu z břehu je zavážení nástrah a návnad z lodě zakázané, kromě lovu na boilies!
12. Lovící z lodě nesmí rušit nebo omezovat lovících z břehu!
13. Přístup na břeh jezera motorovým vozidlem je povolen za podmínky následné namátkové kontroly zavazadlového prostoru! Toto opatření platí i pro všechny příchozí a návštěvy.
14. Pokyny rybářské stráže je lovící povinen ihned a bezpodmínečně dodržet!
15. Založení ohně je povoleno jenom na vyhrazených místech!
16. Dodržujme čistotu a braňme přírodu!

dodatek pro lov na boilies
 
1. Denní lov trvá od východu slunce do jeho západu.
  2. Noční lov trvá od západu slunce do jeho východu. Při nočním lovu je osvětlení lovícího místa povinné!
  3. Lovící na boilies musí vyznávat metodu chyť a pusť a všechny ulovené ryby je povinen vrátit zpět do vody!
  4. Lovit je povoleno na 3 pruty, na každém po jednom háčku.
  5. Použití vlastní lodě je povoleno jenom na vlastní nebezpečí!
  6. Umístnění návnad, nástrah a zdolávání z lodě je povoleno.
  7. Použití lodních elektromotorů je povoleno.
  8. Použití výbušných motorů a agregátů je zakázáno!
  9. Lovící místo je povoleno označit bójkami, které je lovící po ukončení lovu povinen odstranit!
10. Použití velkorozměrného podběráku, podložky pod kapra a dezinfekčního spreje je povinné!
11. Lovící je povinen úlovek ulovený v noci a ponechaný pro denní fotografování po jednom umístnit do kaprového eko-vezírku a vyvázat do hluboké vody!
12. Použité echolotu je povoleno.
13. Stanování je povoleno na vyhrazených lovících místech.
14. V místech pro lovení na boilies je příprava rybí polévky povolena jenom po předchozím nahlášení rybářské stráži a z maximálního množství 5 kg kapra, které musí být ukázáno rybářské stráži!

dodatek pro lov dravců
 
1. Zahájení lovu se počítá od celé hodiny po zakoupení povolenky.
  2. Délka lovu je 5 souvislých hodin od zahájení lovu.
  3. Při zakoupení povolenky na lov dravců je povoleno si ponechat jenom dravce!
  4. Vláčit z břehu a z člunu je povoleno na celé ploše jezera – mimo klidové zóny a je nutno se vyvarovat rušení lovících ze břehu!
  5. Povolenka pro lov dravců zahrnuje lov vláčením, na plavanou a lov položenou s použitím max. 2 prutů, každý s jedním háčkem!
  6. Z dravců majících nejmenší lovnou míru je možné si přisvojit celkem 2 ks (po jednom z každého druhu)!
  7. Loď je možné zakotvit jenom v přístavu, na jiném místě jezera je to zakázáno!
  8. Při vláčení je nutno se zdržet pohybů naznačující podsekávání pro zamezení poranění ryb a ochranu zazimovaných kaprů.

dodatek pro použití lodě
 
1. Loď smí používat každý na vlastní nebezpečí!
  2. Loď si je možné vzít jenom se svolením rybářské stráže!
  3. Poskytovatel lodě je povinný zajistit používání záchranných vest uložených v lodi podle stanovených pravidel a předcházet jejich poškozování!
  4. Pokud se v lodi nachází osoba, která ještě nedovršila 14 let, pak je tato osoba povinna mít neustále na sobě záchrannou vestu!
  5. Pokud osoba v lodi neumí dostatečně dobře plavat, pak musí mít záchranou vestu trvale na sobě!
  6. Lovící z lodě nesmí rušit lovící z břehu!
  7. Zavážení návnad a nástrah pro lovící z břehu je zakázáno! (Žádáme o odmítnutí takovýchto žádosti).
  8. Loď je možné zakotvit jenom v přístavu, na jiném místě jezera je to zakázáno!
  9. Loď je nutno do setmění vrátit do přístavu!
10. Loď je nutno chránit před poškozením a příslušenství používat jenom k účelům tomu určených (kotvící tyče, kotvy)

 

Kontakt


Regős György
Mob.: +36-70/214-43-66
E-mail: merenye@primposta.hu

Poslední komentáře
06.04.2016 14:34:02: Ahoj, pokud by měl někdo místo a mohl by mě vzít s sebou, ozvěte se na donet1@seznam.cz.
15.12.2013 17:58:09: smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
16.02.2013 19:46:20: ahoj chlapi plánuju akcičku na duben, kdyby někdo chtěl jsem na mrku leon1504smiley${1}
30.12.2010 10:36:47: Dobrý den, chlapi nevíte někdo jestli přichytání na boilís jsou nařízeny háčky bez protihrotu? Děku...
 
POUČENÍ: Administrátor těchto stánek nenese v žádném případě odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb, za úplnost a pravdivost uvedených informací. Uvedené články a překlady mají pouze informativní charakter.