Rybaření v Maďarsku

Tyto stránky nemají za cíl ohromit ale informovat a proto budeme rádi za každou připomínku.

Statistika návštěv

Revíry

Jezero Szelidi

přibližné koordináty GPS  N46 37.0   E19 03.0

Brno - Szelidi-tó cca 418 km   trasa

http://www.szelidi.info/index.php?id=51#348

        Úvod

        Jezero Szelidi se vyznačuje skutečně širokou možností k rybolovu. Přesto, že v poslední době se zájem rybářů soustřeďuje především na lov kapitálních kaprů, amurů a sumců, jezero si ponechalo původní charakter, zůstalo zajímavým, přírodním a mnohotvárným rybářským revírem.
Naštěstí rozšířením lovu na boilies nepoznamenalo tuto vodu. Stejně dobře si lze zalovit na feeder, plavanou, klasickou položenou, na štiky, candáty, sumce ale stejně úspěšně lze lovit i z loďky.

Téměř po celé délce jezera přibližně ve 2/3 z pohledu od pláže se táhne příkop s hloubkou 60-140cm. Hlubší místa lze nalézt od hotelu směrem k cestě do Pataj a to až do hloubky 6-7 metrů. Na protější straně koupaliště je břeh podemletý a hloubka vody je 4-5 metrů. V místě nazývaného „široký“ (kde končí pobřežní les) je hloubka jezera 4-5metrů a u pobřežního rákosu můžete nalézt hloubku kolem 1,5 metru.
V částech se štěrkovým dnem se vyskytuje candát, u rákosí samozřejmě kapr, na okrajích chaluh lze úspěšně lovit amura. Sumce lze nalézt v hloubkách, v dírách nebo nad překážkami, na štiky se loví při rákosí na živou rybku nebo vláčením. Při této technice lovu lze ulovit i candáta. Nástražní rybičky lze ulovit na místě u břehu vedle vodního rostlinstva.
V zimě lov dírek není jenom povolen ale je i úspěšný.

 

Provozovatel:

Dunapataji SHE

Typ vody:

přírodní, mrtvé rameno

Rozloha (ha):

360

Průměrná hloubka (m):

3-4 (7)

Typ dna:

proměnlivé: drobný štěrk, bahno

Vázky:

z větší části bez vázek

Rostlinstvo:

ojediněle chaluha, na březích ostřice a rákos

Ryby:

kapr, amur, candát, štika, bolen, sumec, tolstolobik, cejn, bílá ryba, zlatý karas

Rekordy (kg):

kapr 27, amur 25, sumec 71, candát 9, štika 7;
2004: kapr 20,2, amur 21, sumec 36, candát  4

Zarybnění:

je prováděno z jara, v létě a na podzim;
jaro 2004: 240q kapr, 40q 5-10kg kapr!, 20.000ks štičky;
podzim 2004: asi 60q kapr

Pravidla:

zákaz lovu z prostor placeného koupaliště v období od 1.4. do 15.9.;

zákaz lovu z loďky v celém prostoru před koupalištěm v období od 15.5. do 1.9.;

zákaz vjezdu motorovým vozidlem do prostoru koupaliště - celoroční;

zákaz lovení z prostoru koupaliště v době úklidu do 12 hod.;

loďka se smí ukotvit (na delší dobu) jenom v přístavu, kotvící tyče je zakázáno ponechat ve vodě;

v průběhu lovu se nástraha může do vody dopravit výlučně nahozením pomocí rybářského prutu. Jiný způsob umístnění nástrahy do vody není povolen;

zákaz zavážení nástrahy do vody a umísťování bójek pomocí loďky;

zákaz zakrmování, krmit lze jenom pomocí krmítka;
zákaz
vjezdu na břeh jezera a stanování!

zákaz lovu ze znečištěného místa;

zákaz ničení přírody a poškozování vegetace!

omezení:

amur 50cm, 1ks/den;

 

doba hájení platí jenom na: candáta a štiku;

 

při lovu na vláčení se ryba chycená mimo ústa nesmí ponechat, kromě bolena!

omezení při lovu kapra:  kapr nad 8 kg se nesmí ponechat a kapr nad 5 kg denně jenom 1 ks (týdně 2 ks)
kapr nad 10 kg se může do rozednění ponechat v kaprovém vezírku za účelem fotografování.

pravidla a omezení při lovu na boilies:kapr nad 5 kg se může do rozednění šetrně ponechat v kaprovém vezírku za účelem fotografování, pak musí být vrácen zpět do jezera;

lovící musí mít u sebe velkorozměrný podběrák, kaprový vezírek, podložku pod rybu, dezinfekční prostředek a váhu;

je povoleno zavážení nástrah pomocí loďky a označení lovného místa pomocí bójky do ukončení lovu.

Doby lovu:

06 - 17 hod.   1.1.- 28.2.
00 - 24 hod.   1.3. do podzimního zarybňování
06 - 17 hod.   od podzimního zarybňování do 31.12.

Množství ryb pro ponechání:

Pro nečleny MOHOSZ (MRS):

na denní povolenku 2 ks kapra/den;

na týdenní povolenku 2 ks kapra/den a celkem 8 ks na povolenku;

z ostatních ryb se stanovenou nejmenší mírou denně 1-1 ks, celkem 3 ks + 5 kg ostatních ryb;

při ulovení ušlechtilé ryby se do přehledu o úlovcích musí zapsat i hodina a minuta ulovení;

Při lovu na boilies: pro nečleny MOHOSZ (MRS):

na týdenní povolenku: kapr 1 ks/den, 3 ks/povolenku;
na denní povolenku: 1ks/den;
z ostatních ryb se stanovenou nejmenší mírou denně 1-1 ks, celkem 3 ks + 5 kg ostatních ryb

při ulovení ušlechtilé ryby se do přehledu o úlovcích musí zapsat i hodina a minuta ulovení;

Použití lodě:

jen povoleno použít i vlastní, lze si loďku pronajmout na místě nebo je možná i její rezervace 

Ceník povolenek (Ft):

Pro nečleny MOHOSZ (MRS):

 

denní:   

  3.000,--

týdenní:   

12.000,--

boilies denní:   

  4.000,--

boilies týdenní:   

15.000,--

Zakoupení povolenky:

v místním rybářském obchodě v centru, v prostorách rybářské organizace Kalocsai HE, v penzionu Víghorgász Panzió, v rybářském obchodě v Dunapataj

Kontakt:
 

porybný 06 20 556 2710 (00 36 20 556 27 10)
Katona József: 06 30 905 7412 (00 36 30 905 74 12)

Ubytování

na břehu jezera,  informace na 06 30 9057 412 (00 36 30 905 74 12)

Žádné komentáře
 
POUČENÍ: Administrátor těchto stánek nenese v žádném případě odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb, za úplnost a pravdivost uvedených informací. Uvedené články a překlady mají pouze informativní charakter.