Rybaření v Maďarsku

Tyto stránky nemají za cíl ohromit ale informovat a proto budeme rádi za každou připomínku.

Statistika návštěv

Revíry

Jezero Tisza [Tisza-tó]

koordináty GPS k vesnici Poroszló   N47 38.656   E20 39.3911

Brno – Tisza-tó cca 476 km  trasa     poloha     foto1     foto2

http://www.mohosz.hu/tisza_to.html   HU, EN, DE

Stručná charakteristika 

Jezero Tisza se nachází asi 50 km jižně od města Eger. Tuto vodu o rozloze cca 600ha obhospodařuje Maďarský rybářský svaz. Je bohaté na vodní i pobřežní rostlinstvo, dno je proměnlivé s množstvím vázek. Hlavní rybí obsádku tvoří štika, candát, candát volžský, bolen, kapr, sumec, amur, jeseter, parma

 

Rybářský řád pro rok 2006

(výňatek – nejdůležitější části)

 

Rybářský řád se řídí platným MRŘ s dodatky:


Od 1. ledna do 28. února a od 1. prosince do 31. prosince je povoleno lovit ryby jenom od kalendářního východu slunce do jeho západu, noční rybolov je zakázán. V zimních měsících je zakázán rybolov v místech říčního km 405-410;416-420;422-423;426-428;432-435.

 

V období od 1. ledna do 28. února a od 1. prosince do 31. prosince je na celém teritoriu jezera Tisza zakázáno vylovit a ponechat si následující druhy ryb: sumec, kapr, amur, tolstolobik, lín

 

Doby hájení a nejmenší lovné míry

Druh

Doba hájení

Nejmenší lovná míra

Štika

15.II. – 31.III.

40 cm

Candát

1.III. – 28.IV.

30 cm

Candát východní

1.III. – 31.V.

20 cm

Bolen

1.III. – 28.IV.

40 cm

Jeseter

1.III. – 31.V.

45 cm

Kapr

2.V. – 15.VI.

30 cm

Parma

2.V. – 15.VI.

40 cm

Sumec pod 80 cm

2.V. – 15.VI.

50 cm

Amur

-

40 cm

 

Dospělý si může v jednom dni z výše jmenovaných ryb ponechat jenom 5 ks, z toho z jednoho druhu max. 3 ks. Kromě toho si může denně ponechat 3 kg candáta východního a 10 kg ryb bez nejmenší lovné míry.

 

Mládež si může v jednom dni z výše jmenovaných ryb ponechat jenom 3 ks, z toho z jednoho druhu max. 2 ks. Kromě toho si  může denně ponechat 3 kg candáta východního a 10 kg ryb bez nejmenší lovné míry.

 

Dětská povolenka opravňuje v jednom dni si z výše jmenovaných ryb  ponechat jenom 1 ks a 5 kg ryb bez nejmenší lovné míry.

 

Ulovená ryba s nejmenší lovnou mírou se musí ihned po ulovení zapsat do přehledu o úlovcích a ostatní ryby před opuštěním vody. Přehled o úlovcích se po ukončení platnosti povolenky k lovu musí odevzdat. 

 

Označení na rybě se může odstranit jenom když ryba dosáhla minimální délky. V opačném případě je nutno si poznamenat číslo z označení. Odebrané označení nebo údaj z něho spolu se jménem a bydlištěm rybáře, místem, dobou ulovení, délkou, výškou a váhou ryby je nutno poštou odeslat na adresu MOHOZ -Maďarského rybářského svazu

 

Magyar Országos Horgász Szövetség
1124 Budapest Korompai u. 17.
1511 Budapest, Pf. 7. 

 

Dospělí mohou lovit ryby max. na 2 pruty, mládež na 1 prut s jedním háčkem.

 

Mládež pod 14 let může lovit ryby jenom za doprovodu dospělého.

 

Je zakázáno stanování, kempování, rozkládání ohně, poškozování vegetace.
Rybář je povinný před započetím lovu lovné místo uklidit a po ukončení lovu odpadky odnést nebo uložit do vyhrazených nádob. Po ukončení lovu je povinen odstranit bójky a kotvící tyče.

Ceník

Jezero – Tisza - tó

Dospělí

Mládež

Roční

týdenní

2 denní

denní

roční

týdenní

2 denní

denní

- pro nečleny

21000

10000

3600

2200

10500

 

1800

1050

Hlavní kanál - Jászság a Nagykunság

4400

 

 

800

2200

 

 

400

Uzavřená část hlavního kanálu Nagykunság

 

 

 

1150

 

 

 

 

 
   
Poslední komentáře
19.03.2011 15:27:47: Vždyť je to tlupa masařů a ještě si to daj na stránku!!!
 
POUČENÍ: Administrátor těchto stánek nenese v žádném případě odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb, za úplnost a pravdivost uvedených informací. Uvedené články a překlady mají pouze informativní charakter.