Rybaření v Maďarsku

Tyto stránky nemají za cíl ohromit ale informovat a proto budeme rádi za každou připomínku.

Statistika návštěv

Rybářský řád v Maďarsku

Výňatky z maďarského rybářského zákonu a řádu

(zejména odlišnosti od ČR)

     Počty prutů a háčků stanovují místní pravidla nebo přehled o úlovcích. Některá celostátní pravidla mohou být místními pravidly upřesněna (způsoby lovu, použití lodě, používání nástrah, noční lov apod.). Současně s nastraženými pruty se smí čeřínkovat jenom pro ulovení nástražných rybiček. Je zakázáno čeřínkováním lovit ryby pro konzumaci nebo pro krmení hospodářských zvířat. Při čeřínkování je zakázáno se vzdalovat od nastražených prutů.

     Pro vylovování ryb je vhodné použít podběráku nebo vylovovacího háku.Vylovenou rybu lze uchovat ve vezírku, vyvázat přes skřele nebo okamžitě usmrtit. Již přisvojenou rybu je zakázáno vyměnit za rybu jinou.

     Je zakázáno odcházet od nastražených prutů na větší vzdálenost, která neumožní okamžitý zásek. Kdo opustí své lovící stanoviště, nesmí mít nastražený prut ani nesmí nikoho pověřit jejich hlídáním.

     Lovící po setmění – zejména pokud není blízko veřejného osvětlení – je povinen  své lovící místo trvale osvětlit.

     Nástrahu na háčku lze do vody umístit jenom pomocí prutu, je zakázáno ji zavážet  broděním, plaváním nebo použitím plovoucích dopravních prostředků. 

     Na vyznačených koupalištích – ve všeobecné době návštěvnosti – lze lovit jenom v úředně stanoveném a vyvěšeném čase.

Délka ryby se měří od vrcholu rypce po kořeň ocasní ploutve!
Délka raka se měří od očí po vyrovnaný konec ocasu!

Etika

     Rybář, který hodlá používat rádio nebo magnetofon, činí tak jenom pomocí sluchadel nebo s minimální hlasitostí, aby nerušil odpočinek ostatních. Musí se vyvarovat hlučnosti a zdržet se poznámek pobuřujících ostatní.

     Když rybář soustavně loví podměrečné ryby, v zájmu rybí obsádky by měl změnit lovící místo nebo způsob lovu. Tato zásada platí, i když soustavně vytahuje ryby chycené zvenčí.

Doby hájení

Druh

Doba

Pstruh obecný (Salmo trutta m. fario)

01.10. - 31.12.

Štika (Esox lucius)

15.02. - 31.03.

Bolen dravý (Aspius aspius)

01.03. - 30.04.

Candát obecný (Stizostedion lucioperca)

01.03. - 30.04.

Candát východní (Stizostedion volgense)

01.03. - 31.05.

Jeseter malý (Acipenser ruthenus)

01.03. - 31.05.

Kapr (Cyprinus carpio)

02.05. - 15.06.

Parma obecná (Barbus barbus)

02.05. - 15.06.

Sumec velký do 10 kg (Silurus glanis)

02.05. - 15.06.

     Doby hájení se začínají s 00:00 hodinou prvního dne a trvají do 24:00 hodin posledního dne. Pokud první den spadá na sobotu nebo na den klidu, pak doba hájení začíná prvním následujícím pracovním dnem. Pokud poslední den hájení spadá na sobotu nebo den klidu, pak doba hájení končí pracovním dnem předcházející sobotě nebo dni klidu. 

Nejmenší lovné míry

Druh

Latinský název

Míra

Candát východní Stizostedion volgense

20 cm

Pstruh obecný Salmo trutta m. fario

22 cm

Pstruh duhový  Oncorhynchus mykiss

22 cm

Kapr Cyprinus carpio

30 cm

Candát Stizostedion lucioperca 

30 cm

Okounek pstruhový Micropterus salmoides

30 cm

Parma obecná Barbus bambus

40 cm

Amur Ctenopharyngodon idella 

40 cm

Bolen dravý Aspius aspius

40 cm

Štika Esox lucius

40 cm

Jeseter malý Acipenser ruthenia

45 cm

Sumec velký Silurus glanis

50 cm

Rak říčný Astacus fluviatilis

10 cm

Chráněné druhy

Název

Maď. název

Latinský název

Ohodnocení

Kuklen lesklá Állas küsz Chalcalburnus chalcoides

10.000 Ft

Vranka obecná Botos kölönte Cottus gobio

10.000 Ft

Vranka pruhoploutvá Cifra kölönte Cottus poecilopus

10.000 Ft

  Dunai nagyhering Caspialosa kessleri

2.000 Ft

Hrouzek dlouhovousý Felpillantó küllő Gobio uranoscopus

50.000 Ft

Hrouzek obecný Fenékjáró küllő Gobio gobio

2.000 Ft

Střevle potoční Fürge cselle Phoxinus phoxinus

2.000 Ft

Plotice perleťová Gyöngyös kondor Rutilus frisii

2.000 Ft

Hrouzek běloploutvý Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus

10.000 Ft

Hrouzek Kesllerův Homoki küllő Gobio kessleri

10.000 Ft

Mřenka mramorová Kövicsík Noemacheilus barbatulus

2.000 Ft

Slunka obecná Kurta baing Leucaspius delineatus

2.000 Ft

Plotice lesklá Leánykoncér Rutilis pigus

10.000 Ft

Lipan podhorní Pénzes pér Thymallus thymallus

10.000 Ft

Piskoř pruhovaný Réti csík Misgurnus fossilis

2.000 Ft

Ježdík žlutý Selymes durbincs Gymnocephalus schraetser

10.000 Ft

Jeseter hladký Sima tok Acipenser nudiventris

10.000 Ft

Jeseter hvězdnatý Sőregtok Acipenser stellatus

10.000 Ft

Ouklejka pruhovaná Sujtásos küsz Alburnoides bipunctatus

2.000 Ft

Ježdík dunajský Széles durbincs Gymnocephalus baloni

2.000 Ft

Hořavka duchová Szivárványos ökle Rhodeus sericeus

2.000 Ft

Hlavačka skvrnitá Tarka géb Proterorhinus marmoratus

2.000 Ft

Sekavec horský Törpecsík Sabanajewia aurata

2.000 Ft

Sekavec písečný Vágócsík Cobitis taenia

2.000 Ft

Jeseter ruský Vágótok Acipenser gueldenstaedti

10.000 Ft

Jelec Vaskos csabak Leuciscus souffia

10.000 Ft

Viza velká Viza Huso huso

10.000 Ft

Chráněné jsou i všechny plazy a všechny druhy obojživelníků (žáby).
       

Zvláště chráněné druhy

Název

Maď. název

Latinský název

Ohodnocení

Mihule ukrajinská Dunai ingola Eudontomyzon mariae

100.000 Ft

Mihule tisza Tiszai ingola Eudontomyzon danford

250.000 Ft

Hlavatka obecná Dunai galóca Hucho hucho

100.000 Ft

Blatník tmavý Lápi póc Umbra krameri

100.000 Ft

Drsek větší Magyar bucó Zingel zingel

100.000 Ft

Drsek menší Német bucó Zingel streber

100.000 Ft

Parma středomořská Petényi márna Barbus meridionalis  

100.000 Ft

Poslední komentáře
28.03.2010 00:16:25: smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
 
POUČENÍ: Administrátor těchto stánek nenese v žádném případě odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb, za úplnost a pravdivost uvedených informací. Uvedené články a překlady mají pouze informativní charakter.